Informacja Gospodarcza

 
Chcielibyście Państwo podejmować racjonalne, zoptymalizowane decyzje handlowe?

Brakuje Wam informacji o kliencie, jego kondycji finansowej i pozycji rynkowej?

Możecie na nas liczyć. Dokładnie weryfikujemy wskazane przez Państwa firmy, oddając Państwu do dyspozycji niezbędną informację handlową.


W ramach usługi mamy Państwu do zaproponowania:


a) wywiad podstawowy, obejmujący pozyskanie następujących danych:

 • pełna nazwa przedsiębiorstwa
 • forma prawna przedsiębiorstwa
 • siedziba i adres
 • kontakt (nr tel., nr faks, adres e-mail, adres strony www)
 • miejscowa właściwość sądów i komornika
 • przedmiot działalności przedsiębiorstwa
 • występowanie firmy w ogólnodostępnych bazach teleadresowych
 • występowanie firmy na giełdach wierzytelności oraz w wewnętrznych bazach dłużników naszej firmy

b) wywiad rozszerzony, w ramach którego dostarczamy nw. informacji:

 • wszystkie informacje z zakresu wywiadu podstawowego
 • struktura organizacyjno-prawna firmy
 • kondycja finansowa
 • opinie kontrahentów o badanej firmie
 • pojawienie się wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego
 • profesjonalna ocena szacunkowa ryzyka handlowego, poprzedzająca Państwa współpracę z analizowanym podmiotem

 

 Zapraszamy!