Restrukturyzacja


Oferta restrukturyzacji zadłużeń


                         Rentowność każdego przedsiębiorstwa jest ściśle powiązana ze sprawnym obiegiem środków finansowych. Niezwykle istotny jest zarówno terminowy spływ należności od nabywców, jak i bieżące regulowanie własnych zobowiązań w stosunku do dostawców. Przyczyny zaburzeń tych procesów leżą w większości przypadków poza samym przedsiębiorstwem, w którym one występują . Bardzo często spotykamy się z tak zwanym efektem „domina” czyli niewypłacalność jednego przedsiębiorstwa pociąga za sobą kłopoty u jego kooperantów itd.

                         Niezależnie od przyczyn problemów, jedynie szybka decyzja o przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych może przywrócić sprawne działanie przedsiębiorstwa, a nawet przesądzić o jego przetrwaniu.

                         Obecnie funkcjonujący model radzenia sobie z problemem trudnych należności, to działania windykacyjne, które bardzo często pogarszają sytuację windykowanego podmiotu. Bezwzględne dochodzenie należności, lub kierowanie spraw na drogę sadową i egzekucyjną mają odwrotny efekt od zamierzonego, ponieważ zwiększają obciążenia zadłużonego podmiotu. Działania komornicze w postaci zajęć kont i zabezpieczeń sprzętu mogą uniemożliwić dalsze działanie podmiotu, a co za tym idzie odcięcie dopływu środków finansowych. Małe i Średnie przedsiębiorstwa najczęściej bazują na kapitale obrotowym, dlatego nieumiejętne podejście do problemu może spowodować upadek zadłużonego przedsiębiorstwa i brak możliwości zaspokojenia wierzycieli, którzy po części sami się do tego przyczynili.


                         Firma BaYarD na podstawie wieloletnich doświadczeń w zarządzaniu wierzytelnościami opracowała ofertę restrukturyzacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to nisza ponieważ oferty restrukturyzacji są obecnie skierowane głównie do dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych. Polskie prawodawstwo zakłada możliwość przeprowadzenia procesu naprawczego, ale niedoskonałość przepisów i opieszałość sądów sprawia, że możliwości są bardzo ograniczone.

                         Dwa podstawowe cele restrukturyzacji przeprowadzanej przez BaYarD to zmniejszenie zadłużenia restrukturyzowanego podmiotu i przyspieszenie spływu środków z posiadanych wierzytelności.


Oferta restrukturyzacji należności skierowana jest do przedsiębiorstw:

 • posiadających przejściowe problemy z płynnością finansową
 • pozostających w konflikcie z innym podmiotem i stojących w obliczu postępowania sądowego
 • chcących uniknąc kosztów zwiazanych z egzekucją komorniczą

KORZYŚCI

 • zmniejszenie obciążeń związanych ze spłatą  zobowiązań
 • odzyskanie swoich należności
 • poprawienie płynności finansowej
 • unikniecie postępowań sądowych
 • podniesienie efektywności działania przedsiębiorstwa

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 Informacja Gospodarcza

 
Chcielibyście Państwo podejmować racjonalne, zoptymalizowane decyzje handlowe?

Brakuje Wam informacji o kliencie, jego kondycji finansowej i pozycji rynkowej?

Możecie na nas liczyć. Dokładnie weryfikujemy wskazane przez Państwa firmy, oddając Państwu do dyspozycji niezbędną informację handlową.


W ramach usługi mamy Państwu do zaproponowania:


a) wywiad podstawowy, obejmujący pozyskanie następujących danych:

 • pełna nazwa przedsiębiorstwa
 • forma prawna przedsiębiorstwa
 • siedziba i adres
 • kontakt (nr tel., nr faks, adres e-mail, adres strony www)
 • miejscowa właściwość sądów i komornika
 • przedmiot działalności przedsiębiorstwa
 • występowanie firmy w ogólnodostępnych bazach teleadresowych
 • występowanie firmy na giełdach wierzytelności oraz w wewnętrznych bazach dłużników naszej firmy

b) wywiad rozszerzony, w ramach którego dostarczamy nw. informacji:

 • wszystkie informacje z zakresu wywiadu podstawowego
 • struktura organizacyjno-prawna firmy
 • kondycja finansowa
 • opinie kontrahentów o badanej firmie
 • pojawienie się wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego
 • profesjonalna ocena szacunkowa ryzyka handlowego, poprzedzająca Państwa współpracę z analizowanym podmiotem

 

 Zapraszamy!