Porady Prawne


                   Grupa BaYarD prowadzi kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zakresie m.in.: prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa wekslowego, czekowego i prawa cywilnego.


Działamy zabezpieczając prawnie wszystkie bieżące sprawy związane z profesjonalnym funkcjonowaniem firmy:

  • przygotowujemy projekty umów,
  • opiniujemy umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym,
  • sporządzamy opinie prawne,
  • dbamy o właściwą organizację prawną obsługiwanych przez siebie podmiotów.

                  Radcowie i adwokaci zapewniają naszym Klientom zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach, prowadzonych przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji państwowej i samorządowej.